Her kan du finde KaJOs forretningsorden. Den vedtages på det første bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling og fastlægger principper for offentliggørelse af referat fra bestyrelsesmøderne. Desuden indeholder den også en umiddelbar mødekalender. Alle medlemmer har observatørret til møderne og er velkomne til at deltage.

Forretningsordenen er vedtaget d. 29. november 2022.

Principper for offentliggørelse af referat: Alle referater offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart efter mødets afholdelse.

Umiddelbar mødekalender for KaJOs bestyrelse: